Temel Topraklaması Sistemi

Temel Topraklaması Sistemi

Temel Topraklaması Sistemi, Temel Topraklaması Sistemi İstanbul;

Temel topraklaması sistemi, temel betonu içerisinde inşaat demirlerine bağlantılar yapılarak döşenen iletkenlerden oluşan topraklama sistemidir. İletken olması açısından genellikle 30x3 galvaniz şerit kullanılır. 

Galvaniz şerit iletken, beton içerisinde dik olarak döşenir ve uçlarında belirli aralıklarla bina inşaat demirlerine bağlantı yapılır. Topraklama bağlantılarının yapılabilmesi
için belirli noktalardan dışarıya bağlantı uçları çıkarılır. Bunun haricinde dış yıldırım sistemi de varsa dış yıldırımlık topraklamasına irtibat sağlamak için uçlar bırakılmalıdır.

Daha sonra dış yıldırımlık sistemi kurulduğunda, dış yıldırımlık topraklaması ile temel topraklaması birleştirilir.

Klemensler ;

Topraklama çubuğu ile topraklama iletkeninin irtibatını sağlamak içindir. Kalın kesitli iletkenlerin birbirine eklenmesi amacı ile kullanılır. Aynı ve/veya aynı olmayan iletken parçaların birbiri ile uyumlu olarak eklenebilmesi için klemensler kullanılır. 

Örneğin Topraklama çubuğu ve topraklama şeridi birbirinden ayrı parçalardır. Klemensler bu iki farklı şekil ve ölçülere sahip iletkenleri bağlamak ve topraklama hattının sağlıklı bir şekilde sürekliliğini sağlar.